loading...

خورشید پارس - آموزش راه های افزایش بازدید و کسب درآمد از اینترنت مطالب زیبا و جذاب

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: اقتصاد بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc ح

آخرین ارسال های انجمن

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بو

محمد غفوری بازدید : 585 پنجشنبه 08 بهمن 1394 نظرات (0)

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندسته: اقتصاد 
بازدید: 5 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 558 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 157 

از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصلدی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد

 

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در این تحقیق از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان­های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می­شود. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به بررسی اثر معیارهای اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و در نهایت کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده . که در این تحقیق ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وجود داردو اثر کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می شود.

 

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندسته: اقتصاد 
بازدید: 5 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 558 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 157 

از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصلدی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد

 

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در این تحقیق از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان­های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می­شود. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به بررسی اثر معیارهای اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و در نهایت کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده . که در این تحقیق ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وجود داردو اثر کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می شود.

 

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

دانلود پایان نامه بررسی اثر كيفيت حسابرسي بر ارتباط ...
www.prozhe.com/پایان-نامه-بررسی-كيفيت-حسابرسی-وجوه
۱۱ آذر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - عنوان پایان نامه : بررسی اثر كيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‎ ...
[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد حسابداري
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/axlsarshadhesabdari.xls
18, 15, رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس, اکبر ... 22, 19, تاثیر افزایش اهرم مالی میدان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود ... 23, 20, بررسی رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در ... در پیش بینی سود هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
[DOC]بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش ...
danesh.dmk.ir/files/site1/user_files.../admin-A-10-1-43-2ce6b74.doc
واژگان کليدي: ارزش سهامداران، جریان نقدی آزاد، اقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود .... که مدیران جریان های نقد آزاد را بین سهامداران توزیع نمایند اقدام به سرمایه گذاری وجوه .... شرکت تا پایان 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و طی سال های 1381 تا ...
بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد ...
gheyasireza.blog.ir/.../كیفیت%20حسابرسی%20,%20جریان%20وجوه%2...
۴ روز پیش - بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ۳ بهمن۹۴ ...
مقالات دانشجویان حسابداری
raja.ac.ir/Doc_hesabdari.aspx
بررسی ارتباط بین معیارهای عملکرد و ارزش شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در ... سرمایه فکری و بازدهی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی،تغییر حسابرس سهم بازارصاحبکار و مدیریت سود ... تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد با ثروت ایجاد شده برای سهامداران.
بررسی اثر كيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد ...
payaname.com/.../1963-بررسی-اثر-كيفيت-حسابرسي-بر-ارتباط-بی...
چكيده: هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر كيفيت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می ...
بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد ...
www.irandoc.blogfa.com/post/14
چكيده: هدف اصلی این پژوهش بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد ...
gheyasireza-blog.aval-blog.ir/page-23414.html
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد ...
بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد ...
crackdownload.bestarinha.ir/page-18614.html
۱۷ ساعت پیش - بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی ...
دانلود دانلود پایان نامه ارشد رشته اقتصاد - بررسی اثر كيفيت ...
www.9rton.ir/دانلود-دانلود-پایان-نامه-ارشد-رشته-اقت/
عنوان پایان نامه : بررسی اثر كيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . تعداد صفحات ...
بررسی اثر كيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد ...
20015.ir › حسابداری
بررسی اثر كيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه بورس کارشناسی ارشد ...
جریان نقد آزاد - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=جریان+نقد+آزاد&topic_4=403693
بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد، سیاست بدهی و ساختار مالکیت شرکت‌های ... از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 74 شرکت در طول دوره ... طبق نظریه جریان نقد آزاد، در شرکت‌های با جریان نقد آزاد بالا، برخی مدیران ممکن است این وجوه ... بین سود عملیاتی و بازده سهام شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران.
مقاله بررسی تأثیر اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد بر عملکرد ...
www.civilica.com/Paper-IAAC11-IAAC11_004=بررسی-تأثیر-اقلام-ت...
... تعهدی و جریان وجوه نقد بر عملکرد آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, ... مژگان نوری - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ... شرکت دارد، از این رو تفکیک سود به اجزای تعهدی و نقدی و بررسی تأثیر هر یک از ... بررسی ارتباط بین جریانات نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی و فعالیتهای ...
پایان نامه و پروژه حسابداری
hessabdaaar.blogfa.com/
10, بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ... جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... 16, بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها ...
رزومه - آرش تحریری - صفحه اصلی - دانشگاه تهران
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/arashtahriri
بررسی ارتباط بین چرخش و نوع حسابرس با کیفیت سود در شرکت های پذیرفته ... بررسی ارتباط بین کیفیت و پیش بینی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری، یوسف ... شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، آرش خدابخش، کاربردی، پردیس بین ... بین المللی ارس، 1393/12/01; بررسی تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد و حاکمیت ...
[PDF]The Relationship between of Cash Flow Operating ... - SID
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4003713921601.pdf
ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. : ﺳﻮد. ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ . -1. اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺪﻋﻮ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد .... راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزده. ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ... 3 ... ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد . آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻬﺪي. ﻫﺎ را در ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ. آﺗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ . ﻣﺪل آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ .... ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه. در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل. 84. درج ﺷﺪه اﺳﺖ . )2. ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ...
تأثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر مدیریت سود و هزینه¬ی ...
jfak.journals.ikiu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=41
هدف این پژوهش بررسی رابطهی «کیفیت حسابرسی مستقل» به عنوان متغیر ... جامعهی آماری شامل 147 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورهی چهار ساله ... نتایج بیانگر آن است که رابطهی معکوسی بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود وجود دارد. .... یافتههای تحقیق بیانگر آن است که جریان وجوه نقد آزاد دارای ارتباط منفی و ...
دانلود پایان نامه بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین ...
projehmodiriat.ir/دانلود-پایان-نامه-بررسی-اثركيفيت-حساب/
۲۵ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ... اصلی این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران.
بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد ...
www.sanjesh7.com/پایان-نامه-بررسی-اثركيفيت-حسابرسي-بر-ا-2/
... جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ... های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و ... یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد ... کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می شود.
مقالات حسابداری و حسابرسی - آخرین اپدیت مقالات ارائه شده تا ...
moslemv.blogfa.com/post/14
مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی, برسی رابطه میزان سهام شناور آزاد با ایجاد حباب قیمتی ... پژوهش های حسابداری مالی, بررسي ارتباط بين داده هاي حسابداري با چرخه هاي ... برسی توانایی متغییر های مالی در پیش بینی جریان های نقدی و عملیاتی با در نظر ... بر سياست تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, نادری, 13.
8 | انجمن حسابداری ایران
iranianaa.ir/سال-انتشار/1388?page=3
در این تحقیق اطلاعات مالی 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ... بررسی اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت های ... بر اين مبنا، ارتباط بين بتاي سود حسابداري و بتاي جريان وجوه نقد عملياتي در طي ...
لیست عنوان پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
gorganiau.ac.ir/?part=menu&inc=menu&id=1428
1, بررسی رابطه بین کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 2, مسئولیت ... 6, بررسی رابطه بین تورم و بازده واقعی سهام در بورس اوراق بهادار ایران. 7, بررسی ... 8, بررسی ارتباط بین حضور زنان در هیئت مدیره با کیفیت سود و مدیریت سود ... 21, حساسیت جریان های نقدی نامتقارن از وجوه نقد نگهداری شده.
مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری - مقالات آماده انتشار
jak.uk.ac.ir/?_action=press&issue=-1
رابطه بین تغییر حسابرس مستقل و تغییر اظهار نظر حسابرسی ... بررسی سازه های مؤثر بر سطوح محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ... بررسی تاثیر مدیریت سود بر توانایی پیش بینی اقلام تعهدی در شرکت های ... های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: آزمون فرضیه جریان های نقدی آزاد و تئوری نمایندگی.
بررسی اثر كيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد ...
mihandocs.com/7534-پایان-نامه----بررسی-اثر-كيفيت-حسابرسي-بر-ا...
شرح مختصر : هدف اصلی این پژوهش بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
[PDF]فهرست کامل پایان نامه های دانشکده مدیریت و حسابداری تا سال ...
www.sbu.ac.ir/.../فهرست%20کامل%20پایان%20نامه%20های%20دانشکده%2...
عنوان: بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت بر ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده ... عنوان: بررسی نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ..... استفاده از اهرم مالی بر سود آوری شرکتهای پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .... رابطه بین جریان نقدی آزاد و میزان مالکیت حقوقی شرکتهای بورس اوراق بهادار.
مرور بر اساس عنوان - مرورالفبایی عناوین
pubj.ricest.ac.ir/index.php/code1ph/search/titles
دوره 5, شماره 1 (1392), اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در بعد ... دوره 4, شماره 2 (1391), ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ارتباط آن با اقلام ... از روش سود و بازده تجمعی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, چکیده PDF ... دوره 5, شماره 2 (1392), بررسی تعامل بین جریان نقدی آزاد، سیاست بدهی و ساختار ...
[XLS]ليست مقالات قابل چاپ
accounting92.um.ac.ir/uploading/accounting92.um.ac.../Ghabel_chap.xl...
... (مطالعه موردي: دانشجويان کارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد) ... و جريان وجوه نقد بر عملکرد آتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... بررسي ارتباط بين بدهي ها ، تنوع بخشي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده .... از اظهارنظر در گزارش حسابرس و تجديد ارائه صورتهاي مالي, عبداله آزاد،محبوبه کاظمي.
پرتال جامع علوم انسانی - جریانهای نقدی
www.ensani.ir/fa/9713/default.aspx
عنوان مقاله: بررسی محافظه کاری سود بر بازده سهام و ارزش دفتری سهام شرکت های درمانده مالی ... ناشی از جریان های نقدی آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... عنوان مقاله: مقایسه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی B جاری و .... عنوان مقاله: بررسی تاثیر مدیریت سود از طریق وجوه نقد عملیاتی غیرعادی بر ...
[PDF]تحلیل ارتباط بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود ...
www.qfaj.ir/files/site1/user_files.../admin-A-10-1-93-5b020f8.pdf
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار. ﺗﻬﺮان، ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﻬﻤﯽ .... ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻧﻘﺪي آزاد ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و. ﺳﻬﺎﻣﺪاران را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
[PDF]ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
www.pro.uploadpa.com/?file=139161481680918...pdf
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻬﺎدي ﺳﻬﺎم و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ... .22. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺳﻮدآوري ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬ. ﺎدار ﺗﻬﺮان .... ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻫﺮم ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪي آزاد و رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑ.
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان


ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان

www.SakhtemanSazha.com


سایت ساختمان سازها (www.SakhtemanSazha.com) یک سایت تخصصی در بخش ساختمان و صنایع وابسته آن می باشد که تمامی متخصصان، فروشندگان ، مجریان و فعالان این بخش می توانند تبلیغات خود را بصورت آنلاین به نمایش بگذارند و تنها برای آگهی های ویژه هزینه پرداخت نمایند.

فعالان بخش ساختمان می توانند محصولات ، خدمات  ، اطلاعات تماس و تصاویر محصولات خود  را در سایت ساختمان سازها بصورت آگهی تبلیغاتی ثبت کنند و محل فروشگاه یا دفتر خود را روی نقشه بصورت آنلاین مشخص کنند تا مخاطبین با درک بهتری از خدمات و محصولات ایشان آشنا شوند.

همچنین بازدیدکنندگان سایت ساختمان سازها ، افراد و شرکتهایی هستند که به دنبال کالا و خدمات و فروشندگان و مجریان مرتبط با صنعت ساختمان هستند که در این سایت می توانند به راحتی شرکت مورد نظر خود را پیدا کنند.

موضوعات اصلی سایت ساختمان سازها شامل دکوراسیون ، مصالح ساختمانی ، املاک ، ماشین آلات ، خدمات ساختمانی , خدمات تزییناتی ، خدمات تاسیساتی ، لوازم و تجهیزات ، بازار کار ، آموزش ، شرکتها و امور مهندسی ، محوطه سازی و سایر نیازمندیهای مرتبط با ساختمان می باشد و هر کدام از این موضوعات بخشهای مختلفی از فعالیتهای مرتبط با ساختمان را در بر می گیرد.


سایت ساختمان سازها محل مناسبی برای ثبت آگهی های تخصصی صنعت ساختمان می باشد. با ثبت آگهی های خود در بخش نیازمندی های ساختمان سازها ، تبلیغات خود را در سراسر کشور در معرض دید بازدیدکنندگان تخصصی قرار خواهید داد و مشتریان بالقوه بیشتری را جذب خواهید نمود. ثبت آگهی و تبلیغ در سایت ساختمان سازها رایگان است و فقط آگهی های ویژه شامل هزینه خواهد بود.
درباره ما
شما در این سایت میتوانید جدیدترین مطالب را با موضوعات زیر مشاهده نمایید: آموزش راه های افزایش بازدید و کسب درآمد از اینترنت , مطالب زیبا و جذاب , اس ام اس , خبر های جنجالی از دنیای ورزش , تصاویر زیبا و دیدنی , کتاب های الکترونیکی , آموزش مسائل زناشویی و ...
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 966
 • کل نظرات : 142
 • افراد آنلاین : 6
 • تعداد اعضا : 285
 • آی پی امروز : 84
 • آی پی دیروز : 197
 • بازدید امروز : 329
 • باردید دیروز : 323
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 2,573
 • بازدید ماه : 17,481
 • بازدید سال : 89,466
 • بازدید کلی : 2,357,359
 • فروشگاه


  پروژه رساله فرهنگسرا

  پروژه ای درمورد رساله فرهنگسرا که در یک شهر مدنظر انجام گرفته و شامل فهرست و خود رساله است که هردو تو فایل word قرار گرفته

  دانلود پروژه رساله فرهنگسرا
  پاورپوینت شناخت رنگ و استفاده آن در معماری

  پروژه ای درمورد شناخت رنگ و استفاده آن در معماری در فایل پاورپوینت 56 اسلایدی

  دانلود پاورپوینت شناخت رنگ و استفاده آن در معماری
  پاورپوینت سازه های پلیمری

  پروژه ای درمورد سازه های پلیمری در فایل پاورپوینت 21 اسلایدی

  دانلود پاورپوینت سازه های پلیمری
  پاورپوینت ساخت و ساز اصولی

  پروژه ای درمورد ساخت و ساز اصولی در فایل پاورپوینت 95 اسلایدی

  دانلود پاورپوینت ساخت و ساز اصولی
  پاورپوینت کف شور

  پروژه ای درمورد کف شور در فایل پاوپوبنت 12 اسلایدی

  دانلود پاورپوینت کف شور
  پاورپوینت قرنیز و ازاره

  پروژه ای درمورد قرنیز و ازاره در فایل پاورپوینت 24 اسلایدی

  دانلود پاورپوینت قرنیز و ازاره
  پاورپوینت شبکه های فضایی

  پروژه ای درمورد شبکه های فضایی یا سازه های تا شونده در فایل پاورپوینت 21 اسلایدی

  دانلود پاورپوینت شبکه های فضایی
  بررسی رویه قضایی ایران در خصوص برخورد با جرائم زیست محیطی 22صفحه

  از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند

  دانلود بررسی رویه قضایی ایران در خصوص برخورد با جرائم زیست محیطی 22صفحه
  اموزش تصویری و كامل نرم افزار قدرتمندNero 9 فورمت ورد

  در اینجا سعی داریم به صورت مختصر و مفید نحوه استفاده آن را بیان کنیمبدون هیچ توضیح اضافی در رابطه با نرم افزار و کاربردهای جانبی آن

  دانلود اموزش تصویری و كامل نرم افزار قدرتمندNero 9 فورمت ورد
  پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی

  پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی دارای 293 اسلاید می باشد که برای رشته علوم تربیتی، گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی تهیه شده است

  دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی
  پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ

  پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ در 6 صفحه وورد و قابل ویرایش به همراه توضیحات کامل و تعاریف هر کدام از گویه ها و تفکیک سؤالات براساس گویه ها

  دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ
  پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

  پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی دارای 241 اسلاید می باشد و برای رشته علوم تربیتی کاربرد دارد هدف نهایی درس دانشجویان رشته علوم تربیتی با مطالعه این درس روشهای مختلف ارزشیابی آموزشی و چگونگی کاربرد آنها را یاد می گیرند

  دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی
  پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش

  آشنایی با مبانی آموزش و پرورش به ویژه مبانی فلسفی آموزش و پرورش و راهگشایی و راهنمایی به کاربرد این اطلاعات در برنامه ریزی های درسی، طراحی آموزشی، مدیریت و اداره کلاس است

  دانلود پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش
  پاورپوینت سقف طاق ضربی

  پروژه ای درمورد سقف طاق ضربی در فایل پاورپوینت 28 اسلایدی

  دانلود پاورپوینت سقف طاق ضربی
  پاورپوینت سقف تیرچه و بلوک

  پروژه ای درمورد سقف تیرچه بلوک در فایل 24 اسلایدی

  دانلود پاورپوینت سقف تیرچه و بلوک
  پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

  پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی دارای ۵۲ اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آن نمایید

  دانلود پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی
  بررسی سطح تقاضا برای كالا، كیفیت، رقابت، تعیین قیمت

  تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی
  (بررسی سطح تقاضا برای كالا، كیفیت، رقابت، تعیین قیمت)

  دانلود بررسی سطح تقاضا برای كالا، كیفیت، رقابت، تعیین قیمت
  هماهنگی بین فعالیت های تولیدی و مصرفی جامعه

  تولید عبارت از یک جریان یا پروسه (Process)، است

  دانلود هماهنگی بین فعالیت های تولیدی و مصرفی جامعه
  سوالات تستی کتاب وصیت نامه امام (تالیف شفیعی مازندرانی)همراه با پاسخ

  سوالات تستی وصایا نمونه سوالات کتاب شفیعی مازندرانی

  دانلود سوالات تستی کتاب وصیت نامه امام (تالیف شفیعی مازندرانی)همراه با پاسخ
  پاورپوینت مبانی نظری معماری پست مدرن

  پاورپوینت مبانی نظری معماری پست مدرن در 40 اسلاید برای درس مبانی نظری معماری آماه شده است در ادامه فهرست این پاورپوینت و تصویر پیش نمایش اسلایدهای آن را مشاهده خواهید کرد و در صورت تمایل می توانید اقدام به خرید نمایید

  دانلود پاورپوینت مبانی نظری معماری پست مدرن
  پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی

  پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی شامل 28 اسلاید می باشد

  دانلود پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی
  پاورپوینت انواع سقف های رایج بتنی

  پاورپوینت انواع سقف های رایج بتنی دارای ۶۱ اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آن نمایید

  دانلود پاورپوینت انواع سقف های رایج بتنی
  پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری

  پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری دارای ۳۹ اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آن نمایید این پاورپوینت را می توانید برای دروس انسان طبیعت معماری ، تنظیم شرایط محیطی و درک و بیان معماری استفاده نمایید

  دانلود پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری
  پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

  پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه دارای ۵۷ اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آن نمایید از این پاورپوینت می توانید برای درس معماری اسلامی استفاده نمایید

  دانلود پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه
  پاورپوینت معماری انتزاعی

  پاورپوینت معماری انتزاعی در 31 اسلاید برای درس مبانی نظری معماری آماده شده است در ادامه می توانید فهرست و تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید پاورپوینت معماری انتزاعی نمایید

  دانلود پاورپوینت معماری انتزاعی
  پاورپوینت معماری پرش کیهانی

  پاورپوینت معماری پرش کیهانی دارای ۳۰ اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آن نمایید

  دانلود پاورپوینت معماری پرش کیهانی
  پاورپوینت سد سازی و انواع آن

  پاورپوینت سد سازی و انواع آن دارای ۴۶ اسلاید می باشد که در آن ابتدا به تعریف سد و هدف ایجاد آن پرداخته شده و در ادامه انواع سدها ، مطالعات اولیه پروژه های سدسازی و ضوابط و معیارهای اجرایی را بطور کامل مورد بررسی قرار داده است با دریافت این پاورپوینت می توانید اطلاعات بسیار خوبی را در مورد سدسازی کسب کنید

  دانلود پاورپوینت سد سازی و انواع آن
  مشخصات كلی بازارها و كالا در كشورهای در حال توسعه

  در دنیای امروز کسب سهم بیشتر از بازار مصرف، هدف اصلی شرکت ها و صاحبان صنایع به شمار می رود و در این شرایط استفاده از اصول و فنون علمی در بازاریابی هر روز پررنگ تر از قبل می شود

  دانلود مشخصات كلی بازارها و كالا در كشورهای در حال توسعه
  مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه

  (نقش دولت در اقتصاد و توسعه بازاریابی؛ مطالعه میدانی تجربه ایران)

  دانلود مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه
  بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته علوم تربیتی

  دانلود بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان