loading...

خورشید پارس - آموزش راه های افزایش بازدید و کسب درآمد از اینترنت مطالب زیبا و جذاب

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:&

آخرین ارسال های انجمن

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

محمد غفوری بازدید : 639 پنجشنبه 13 اسفند 1394 نظرات (0)

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردسته: مدیریت 
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 217 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 105 

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال8788 به انجام رسید

 

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

خرید

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال87-88 به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، كاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدكه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر كلیه كارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل 140نفر بوده، كه از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه كرجسی و مورگان (1970) تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 15 سوالی (OCQ) مودای،پورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است كه با ضریب آلفای كرونباخ 0.764 پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی،شاخصهای مركزی و شاخصهای پراكندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t برای نمونه های مستقل و روش ANOVA ورگرسیون خطی ساده یك متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد كه رابطه معناداری بین تعهد سازمانی با سن ، جنسیت، سطح تحصیلات ، وضعیت تأهل و میزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بین سابقه خدمت تعهد سازمانی و رابطه معنی دار دیده می شود

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

خرید

.

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردسته: مدیریت 
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 217 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 105 

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال8788 به انجام رسید

 

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

خرید

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال87-88 به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، كاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدكه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر كلیه كارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل 140نفر بوده، كه از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه كرجسی و مورگان (1970) تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 15 سوالی (OCQ) مودای،پورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است كه با ضریب آلفای كرونباخ 0.764 پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی،شاخصهای مركزی و شاخصهای پراكندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t برای نمونه های مستقل و روش ANOVA ورگرسیون خطی ساده یك متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد كه رابطه معناداری بین تعهد سازمانی با سن ، جنسیت، سطح تحصیلات ، وضعیت تأهل و میزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بین سابقه خدمت تعهد سازمانی و رابطه معنی دار دیده می شود

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

قیمت فایل فقط 14,900 تومان

خرید

.

.

 

.

.

.

.

.

.

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی ...

payanname.test.com/prod-201404-پایان+نامه+کارشناسی+ارشد+بررسی...
  بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار.

  بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان ...

  www.cafedaneshju.com/.../بررسی-ارتباط-ویژگیهای-شخصی-باتعهد-سا...
   بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار مدیریت دولتی پایان نامه دانلود.

   بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان ...

   parsproje.com/.../1774-mo340-پايان-نامه-مديريت-دولتي-بررسی-ارتبا...
    mo340-پايان نامه مديريت دولتي - بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار. دسته: مدیریت: بازدید: 763. 125 صفحه.

    پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی ...

    yarafile.blogsky.com/1394/12/11/post-27879/
     ... ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار ... بررسی ارتباط تعهد سازمانی باویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم ...

     بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان ...

     www.asanproject.ir/بررسی-ارتباط-ویژگیهای-شخصی-با-تعهد-ساز/
      دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار.

      دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد ...

      iranprozhe.ir/دانلود-پایان-نامه-بررسی-ارتباط-ویژگی-ه/
       ۳ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - ... های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار ... با هدف بررسي ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه ...

       دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد ...

       gerivan.ir/.../دانلود-پایان-نامه-بررسی-ارتباط-ویژگیهای-شخصی-باتعهد-...
        دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار. چكيده: اين تحقيق با هدف بررسي ارتباط تعهد سازمانی با ...

        بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصي کارکنان ...

        webpal.ir/11114/تعهد-سازمانی-با-ویژگیهای-شخصي-کارکنان.html
         بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار ... جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل ۱۴۰نفر .... شناسایی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی در این تحقیق می تواند مورد ...

         بررسي ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان ...

         www.0ll0.ir › فایل
          ۲ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - پایان نامه ارشد رشته مدیریت – بررسي ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار – WORD. نوامبر 23, 2015 ...

          بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان ...

          1doc.ir/دانلود-پروژه-بررسی-ارتباط-ویژگیهای-شخ/
           دانلود پروژه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه ... جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل ۱۴۰نفر بوده، که از

           پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی ...

           bankmaghaleh.ir/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-ویژگیهای-شخصی/
            بنابراین این تحقیق با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی ...

            aryana

            aryana.lineblog.ir/
             بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار. برچسب ها: ویژگیهای شخصی , تعهد سازمانی , کارکنان ,. [ بازدید : 0 ] [ امتیاز ...

             دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد ...

             nikofile.ir/prod-382517-دانلود+پایان+نامه+بررسی+ارتباط+ویژگیهای+...
              بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار. لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*. فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده ...

              دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد ...

              www.cloob.com/.../دانلود_پایان_نامه_بررسی_ارتباط_ویژگیهای_شخص...
               ۸ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار.

               بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان ...

               www.elmportal.ir/index.php?productID=583
                پايان نامه مديريت دولتي - بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار.

                دانلود بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی ...

                4paieh.ir/.../دانلود-بررسی-ارتباط-ویژگیهای-شخصی-با-تعهد-سازمانی-...
                 چکیده: این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای ...

                 پایان نامه ارشد مدیریت بررسي ارتباط ویژگی های شخصی با ...

                 stufile.avablog.ir/.../پایان+نامه+ارشد+مدیریت++بررسي+ارتباط+ویژگی...
                  پایان-نامه-ارشد-مدیریت--بررسي-ارتباط-ویژگی-های فرمت Word قابل ویرایش - بررسي ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار ...

                  بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان ...

                  fileoo.ir › دانلود پروژه
                   ۱۰ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. - این فایل در قالب ورد وقابل ویرایش در 105 صفحه می باشد . بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار ...

                   پایان نامه ارشد رشته مدیریت - بررسي ارتباط ویژگیهای ... - 0y0

                   www.0y0.ir › فایل
                   پایان نامه ارشد رشته مدیریت – بررسي ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار – WORD ...

                   دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد ...

                   0f0.ir/?p=5596
                    دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان.

                    پایان نامه ارشد رشته مدیریت – بررسي ارتباط ویژگیهای ...

                    good-file.ir/پایان-نامه-ارشد-رشته-مدیریت-بررسي-ارتب/
                    ۳۰ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - خانه / پایان نامه ارشد رشته مدیریت – بررسي ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار – WORD ...

                    دانلود پایان نامه ارشد مدیریت – بررسي ارتباط ویژگیهای ...

                    good-file.ir/دانلود-پایان-نامه-ارشد-مدیریت-بررسي-ا-2/
                    ۱ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - خانه / دانلود پایان نامه ارشد مدیریت – بررسي ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار با فرمت ورد ...

                    مركز تحقيق و مقالات - ليست پايان نامه هاي مديريت(بازرگاني ...

                    centerp.blogfa.com/post/4
                     بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه 65 ص بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار 107 ...

                     دانلود بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی ...

                     hastinet.loxblog.ir/post/196
                      دانلود بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار. نوشته شده توسط : سجاد. چکیده: این تحقیق با هدف بررسی ارتباط تعهد ...

                      دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد ...

                      jahanyari.mihanblog.com/post/509
                       ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. - دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار.

                       پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی ...

                       daneshjoo1404.ir/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-ویژگیهای-شخصی/
                        ۸ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - پایان نامه بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگیهای (درونگرایی و ... شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار 106صفحه.

                        بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان ...

                        iranionline.parsiblog.com/Posts/349/
                         ۱۲ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. - بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت .... جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل ...

                         ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه ...

                         www.payanname.net › علوم انسانی › رشته مدیریت
                          ۷ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - ... سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار با. ... خطی ساده یک متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است.

                          دانلود پایان نامه ارشد مدیریت - بررسي ارتباط ویژگیهای ...

                          mediacloob.ir/دانلود-پایان-نامه-ارشد-مدیریت-بررسي-ا/
                          ۴ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دانلود پایان نامه ارشد مدیریت – بررسي ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار با فرمت ورد. دانلود.

                          پایان نامه بررسی و آشنایی با تعهد سازمانی - ویکی پروژه

                          wikiproject.ir/products.php?910&cPath=28
                           دانلود پایان نامه بررسی و آشنایی با تعهد سازمانی. ... اين تحقيق با هدف بررسي ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم ... جامعه آماري مورد نظر كليه كارمندان دانشگاه تربيت معلم سبزوار شامل 140نفر بوده، كه از اين تعداد ...
                           مطالب مرتبط
                           ارسال نظر برای این مطلب

                           نام
                           ایمیل (منتشر نمی‌شود)
                           وبسایت
                           :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
                           کد امنیتی
                           رفرش
                           کد امنیتی
                           نظر خصوصی
                           مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
                           ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان


                           ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان

                           www.SakhtemanSazha.com


                           سایت ساختمان سازها (www.SakhtemanSazha.com) یک سایت تخصصی در بخش ساختمان و صنایع وابسته آن می باشد که تمامی متخصصان، فروشندگان ، مجریان و فعالان این بخش می توانند تبلیغات خود را بصورت آنلاین به نمایش بگذارند و تنها برای آگهی های ویژه هزینه پرداخت نمایند.

                           فعالان بخش ساختمان می توانند محصولات ، خدمات  ، اطلاعات تماس و تصاویر محصولات خود  را در سایت ساختمان سازها بصورت آگهی تبلیغاتی ثبت کنند و محل فروشگاه یا دفتر خود را روی نقشه بصورت آنلاین مشخص کنند تا مخاطبین با درک بهتری از خدمات و محصولات ایشان آشنا شوند.

                           همچنین بازدیدکنندگان سایت ساختمان سازها ، افراد و شرکتهایی هستند که به دنبال کالا و خدمات و فروشندگان و مجریان مرتبط با صنعت ساختمان هستند که در این سایت می توانند به راحتی شرکت مورد نظر خود را پیدا کنند.

                           موضوعات اصلی سایت ساختمان سازها شامل دکوراسیون ، مصالح ساختمانی ، املاک ، ماشین آلات ، خدمات ساختمانی , خدمات تزییناتی ، خدمات تاسیساتی ، لوازم و تجهیزات ، بازار کار ، آموزش ، شرکتها و امور مهندسی ، محوطه سازی و سایر نیازمندیهای مرتبط با ساختمان می باشد و هر کدام از این موضوعات بخشهای مختلفی از فعالیتهای مرتبط با ساختمان را در بر می گیرد.


                           سایت ساختمان سازها محل مناسبی برای ثبت آگهی های تخصصی صنعت ساختمان می باشد. با ثبت آگهی های خود در بخش نیازمندی های ساختمان سازها ، تبلیغات خود را در سراسر کشور در معرض دید بازدیدکنندگان تخصصی قرار خواهید داد و مشتریان بالقوه بیشتری را جذب خواهید نمود. ثبت آگهی و تبلیغ در سایت ساختمان سازها رایگان است و فقط آگهی های ویژه شامل هزینه خواهد بود.
                           درباره ما
                           شما در این سایت میتوانید جدیدترین مطالب را با موضوعات زیر مشاهده نمایید: آموزش راه های افزایش بازدید و کسب درآمد از اینترنت , مطالب زیبا و جذاب , اس ام اس , خبر های جنجالی از دنیای ورزش , تصاویر زیبا و دیدنی , کتاب های الکترونیکی , آموزش مسائل زناشویی و ...
                           اطلاعات کاربری
                          • فراموشی رمز عبور؟
                          • آمار سایت
                          • کل مطالب : 966
                          • کل نظرات : 142
                          • افراد آنلاین : 6
                          • تعداد اعضا : 285
                          • آی پی امروز : 55
                          • آی پی دیروز : 166
                          • بازدید امروز : 104
                          • باردید دیروز : 379
                          • گوگل امروز : 0
                          • گوگل دیروز : 1
                          • بازدید هفته : 483
                          • بازدید ماه : 11,771
                          • بازدید سال : 83,756
                          • بازدید کلی : 2,351,649
                          • فروشگاه


                           پروژه رساله فرهنگسرا

                           پروژه ای درمورد رساله فرهنگسرا که در یک شهر مدنظر انجام گرفته و شامل فهرست و خود رساله است که هردو تو فایل word قرار گرفته

                           دانلود پروژه رساله فرهنگسرا
                           پاورپوینت شناخت رنگ و استفاده آن در معماری

                           پروژه ای درمورد شناخت رنگ و استفاده آن در معماری در فایل پاورپوینت 56 اسلایدی

                           دانلود پاورپوینت شناخت رنگ و استفاده آن در معماری
                           پاورپوینت سازه های پلیمری

                           پروژه ای درمورد سازه های پلیمری در فایل پاورپوینت 21 اسلایدی

                           دانلود پاورپوینت سازه های پلیمری
                           پاورپوینت ساخت و ساز اصولی

                           پروژه ای درمورد ساخت و ساز اصولی در فایل پاورپوینت 95 اسلایدی

                           دانلود پاورپوینت ساخت و ساز اصولی
                           پاورپوینت کف شور

                           پروژه ای درمورد کف شور در فایل پاوپوبنت 12 اسلایدی

                           دانلود پاورپوینت کف شور
                           پاورپوینت قرنیز و ازاره

                           پروژه ای درمورد قرنیز و ازاره در فایل پاورپوینت 24 اسلایدی

                           دانلود پاورپوینت قرنیز و ازاره
                           پاورپوینت شبکه های فضایی

                           پروژه ای درمورد شبکه های فضایی یا سازه های تا شونده در فایل پاورپوینت 21 اسلایدی

                           دانلود پاورپوینت شبکه های فضایی
                           بررسی رویه قضایی ایران در خصوص برخورد با جرائم زیست محیطی 22صفحه

                           از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند

                           دانلود بررسی رویه قضایی ایران در خصوص برخورد با جرائم زیست محیطی 22صفحه
                           اموزش تصویری و كامل نرم افزار قدرتمندNero 9 فورمت ورد

                           در اینجا سعی داریم به صورت مختصر و مفید نحوه استفاده آن را بیان کنیمبدون هیچ توضیح اضافی در رابطه با نرم افزار و کاربردهای جانبی آن

                           دانلود اموزش تصویری و كامل نرم افزار قدرتمندNero 9 فورمت ورد
                           پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی

                           پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی دارای 293 اسلاید می باشد که برای رشته علوم تربیتی، گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی تهیه شده است

                           دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی
                           پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ

                           پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ در 6 صفحه وورد و قابل ویرایش به همراه توضیحات کامل و تعاریف هر کدام از گویه ها و تفکیک سؤالات براساس گویه ها

                           دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ
                           پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

                           پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی دارای 241 اسلاید می باشد و برای رشته علوم تربیتی کاربرد دارد هدف نهایی درس دانشجویان رشته علوم تربیتی با مطالعه این درس روشهای مختلف ارزشیابی آموزشی و چگونگی کاربرد آنها را یاد می گیرند

                           دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی
                           پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش

                           آشنایی با مبانی آموزش و پرورش به ویژه مبانی فلسفی آموزش و پرورش و راهگشایی و راهنمایی به کاربرد این اطلاعات در برنامه ریزی های درسی، طراحی آموزشی، مدیریت و اداره کلاس است

                           دانلود پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش
                           پاورپوینت سقف طاق ضربی

                           پروژه ای درمورد سقف طاق ضربی در فایل پاورپوینت 28 اسلایدی

                           دانلود پاورپوینت سقف طاق ضربی
                           پاورپوینت سقف تیرچه و بلوک

                           پروژه ای درمورد سقف تیرچه بلوک در فایل 24 اسلایدی

                           دانلود پاورپوینت سقف تیرچه و بلوک
                           پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

                           پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی دارای ۵۲ اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آن نمایید

                           دانلود پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی
                           بررسی سطح تقاضا برای كالا، كیفیت، رقابت، تعیین قیمت

                           تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی
                           (بررسی سطح تقاضا برای كالا، كیفیت، رقابت، تعیین قیمت)

                           دانلود بررسی سطح تقاضا برای كالا، كیفیت، رقابت، تعیین قیمت
                           هماهنگی بین فعالیت های تولیدی و مصرفی جامعه

                           تولید عبارت از یک جریان یا پروسه (Process)، است

                           دانلود هماهنگی بین فعالیت های تولیدی و مصرفی جامعه
                           سوالات تستی کتاب وصیت نامه امام (تالیف شفیعی مازندرانی)همراه با پاسخ

                           سوالات تستی وصایا نمونه سوالات کتاب شفیعی مازندرانی

                           دانلود سوالات تستی کتاب وصیت نامه امام (تالیف شفیعی مازندرانی)همراه با پاسخ
                           پاورپوینت مبانی نظری معماری پست مدرن

                           پاورپوینت مبانی نظری معماری پست مدرن در 40 اسلاید برای درس مبانی نظری معماری آماه شده است در ادامه فهرست این پاورپوینت و تصویر پیش نمایش اسلایدهای آن را مشاهده خواهید کرد و در صورت تمایل می توانید اقدام به خرید نمایید

                           دانلود پاورپوینت مبانی نظری معماری پست مدرن
                           پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی

                           پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی شامل 28 اسلاید می باشد

                           دانلود پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی
                           پاورپوینت انواع سقف های رایج بتنی

                           پاورپوینت انواع سقف های رایج بتنی دارای ۶۱ اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آن نمایید

                           دانلود پاورپوینت انواع سقف های رایج بتنی
                           پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری

                           پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری دارای ۳۹ اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آن نمایید این پاورپوینت را می توانید برای دروس انسان طبیعت معماری ، تنظیم شرایط محیطی و درک و بیان معماری استفاده نمایید

                           دانلود پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری
                           پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

                           پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه دارای ۵۷ اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آن نمایید از این پاورپوینت می توانید برای درس معماری اسلامی استفاده نمایید

                           دانلود پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه
                           پاورپوینت معماری انتزاعی

                           پاورپوینت معماری انتزاعی در 31 اسلاید برای درس مبانی نظری معماری آماده شده است در ادامه می توانید فهرست و تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید پاورپوینت معماری انتزاعی نمایید

                           دانلود پاورپوینت معماری انتزاعی
                           پاورپوینت معماری پرش کیهانی

                           پاورپوینت معماری پرش کیهانی دارای ۳۰ اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آن نمایید

                           دانلود پاورپوینت معماری پرش کیهانی
                           پاورپوینت سد سازی و انواع آن

                           پاورپوینت سد سازی و انواع آن دارای ۴۶ اسلاید می باشد که در آن ابتدا به تعریف سد و هدف ایجاد آن پرداخته شده و در ادامه انواع سدها ، مطالعات اولیه پروژه های سدسازی و ضوابط و معیارهای اجرایی را بطور کامل مورد بررسی قرار داده است با دریافت این پاورپوینت می توانید اطلاعات بسیار خوبی را در مورد سدسازی کسب کنید

                           دانلود پاورپوینت سد سازی و انواع آن
                           مشخصات كلی بازارها و كالا در كشورهای در حال توسعه

                           در دنیای امروز کسب سهم بیشتر از بازار مصرف، هدف اصلی شرکت ها و صاحبان صنایع به شمار می رود و در این شرایط استفاده از اصول و فنون علمی در بازاریابی هر روز پررنگ تر از قبل می شود

                           دانلود مشخصات كلی بازارها و كالا در كشورهای در حال توسعه
                           مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه

                           (نقش دولت در اقتصاد و توسعه بازاریابی؛ مطالعه میدانی تجربه ایران)

                           دانلود مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه
                           بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

                           پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته علوم تربیتی

                           دانلود بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان